Saturday, September 27, 2014

ولتر در ایران

آرتور گوبینو در سده 19 میلادی نوشت ولتری که ایرانی ها می شناسند با شخصیت واقعی ولتر بسیار متفاوت است. گوبینو به روایت یک ایرانی از ولتر اشاره می کند، مردی ایرانی به گوبینو می گوید:

"ولتر یک نویسنده فرانسوی بود. عجب مردی بود! یک بی شرف واقعی! در بازار راه می رفت، کلاهی به سر داشت که گوشهایش را می پوشاند، دگمه لباس هایش را نمی بست. او روزها با ارمنی ها می گساری می کرد و شبها جای دیگری بود. ولتر به شدت از ملاها بدش می آمد، و آنها را اذیت می کرد. همه جور بلایی سر ملاها آورده بود. بنابراین ملاها از او خوششون نمی آید، و همیشه به پلیس از او شکایت می بردند. ولی ولتر خیلی زرنگ بود و همیشه به راحتی از دست پلیس فرار می کرد." ( Gobineau, Oeuvres, II, 489.)


با اینکه خیلی خنده دار به نظر می رسد، ولی همچنان نقدهای اینچنین به مدرنیته و اندیشمندان غربی در جامعه ما فراگیر است

نقد و بررسی کتاب «مکتب تفکیک» نوشته محمدرضا حکیمی

اگر فردی بخواهد به فهمی از کتاب مقدس دینی که چندین سده پیش نگاشته شده دست پیدا کند، چه باید بکند؟ باید آن را بخواند. اگر فردی بخواهد به...